Tere tulemast Iosostar.ee veebilehele (www.intervals.ee koos alamlehtedega, edaspidi “Koduleht”), mida opereerib Kalna iela SIA (edaspidi “Isostar”). Me soovime kaitsta teie isikuandmeid ja hindame kõrgelt teie privaatsust. Kui soovid teada saada, kuidas Isostar töötleb oma klientide isikuandmeid, siis palun lugege käesolevaid Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi (edaspidi Privaatsuspoliitika). Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute ja kasutajate suhtes, kes ostavad Kodulehelt kaupu, tooteid ja teenuseid või külastavad Isostar Kodulehte. Privaatsuspoliitika tingimused võivad muutuda, täieneda ja uueneda. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib vaid Kodulehel. Me ei vastuta informatsiooni eest, mida on teie kohta võimalik leida Kodulehe väliselt. Me ei vastuta ühegi teise kodulehe sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele meie Koduleht lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse meie Kodulehele. Kasutame Privaatsuspoliitika raames kogutavaid andmeid teie paremaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadusest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.  Käeolevate Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumisel ei saa me teile tagada täielikku juurdepääsu Kodulehe teenustele.

Kuidas ja kellega peaksite tekkinud küsimuste korral ühendust võtma:

Ettevõte: Kalna iela SIA

Registrikood: 45403025153

Aadress: Miera iela 4-17, Ļaudona, Madonas nov. LV-4862, Latvija

E-post: [email protected]

Privaatsuspoliitikaga reguleeritakse Isostar tegutsemise järgnevaid valdkondi: Määratakse kindlaks Isostar tegutsemise üldised alused, kirjeldatakse isikuandmeid ning teavitame teid sellest, milliseid andmeid me teie kohta kogume, omame ja kuidas me neid kasutame. Selgitame, kuidas toimub andmete automatiseeritud töötlus ning teie kliendiprofiili ja veebilehe kasutuse analüüs, kuidas ja kes pääsevad ligi teie isikuandmetele, kui kaua ja kuidas me teie andmeid hoiame, kuidas on tagatud hoiustatavate andmete turvalisus ning lisaks selgitame, millised on teie õigused ja võimalused seoses teid puudutavate andmetega.

Isikuandmed – on ükskõik milline teave/info, mida kogutakse isikupõhiselt või mille alusel on võimalik isikut tuvastada.

Teie privaatsus ja konfidentsiaalsus on meile ülitähtis, rakendame kõiki korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et tagada teie isikuandmete turvalisus ning jälgime, et andmetöötlemise toimingud vastaksid Andmekaitseseadusele, -määrusele, -direktiivile ja ettevõtte sisekorra eeskirjadele.

Privaatsuspoliitika kohaselt võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel asjaoludel: teie paremaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadusest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks, või et täita oma õiguslikke kohustusi registripidajana või vastutava andmetöötlejana. Andmetöötlus toimub vaid teie poolt vabatahtlikult antud nõusoleku alusel. Käesoleva Privaatsuspoliitikaga mittenõustumisel ei suuda me tagada terviklikku juurdepääsu Isostar poolt pakutavatele teenustele.

1. Teabe kogumine ja kasutamine 

Kodulehel kogutakse ja töödeltakse teie kohta käivat informatsiooni mitmel erineval viisil. Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgiks on efektiivne ja personifitseeritud kasutajakogemus. Näiteks võime kasutada teie kohta käivaid andmeid, et:

●   teha Koduleht teile kasutajasõbralikumaks ja mitte sundida teid sisestama isiklikke andmeid mitu korda;

●   aidata luua sisu, mis on tähenduslik ja oluline teile ning teistele külastajatele;

●   võimaldada teil kiiresti leida informatsiooni, Kaupu ja Teenuseid;

●   teavitada teid uuest informatsioonist, Kaupadest ja Teenustest, mida me Kodulehel pakume;

●   täita meie vahel sõlmitud lepingut.

Andmeid kogume ja töötleme üksnes teie poolt antud nõusoleku alusel. Käesolevad Privaatsuse ja andmekaitse tingimused on Isostar Kodulehe Kasutustingimuste lahutamatu osa. Kasutades Kodulehte või sooritades Kodulehe kaudu tellimuse, kinnitate enda poolt esitatud andmete õigsust ja annate nõusoleku teie poolt edastatud andmete kogumiseks ja töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Isostar ei vastuta ühelgi juhul teie poolt valesti esitatud andmete eest. Teilt nõutavaid isikuandmeid, näiteks ees- ja perekonnanime, elukoha ja tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit ning IP-aadressi, veebisirvimise logi jne säilitatakse Kodulehe kliendisüsteemis nii kaua kui kasutate Isostar teenuseid, või kolm aastat, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide ja hagide vastu. Eeldame, et kõik teie poolt Kodulehele edastatud andmed on esitatud vabal tahtel, olles eelnevalt põhjalikult tutvunud Kodulehe kõikide tingimustega, seal hulgas käesoleva Privaatsuse ja andmekaitse tingimustega.

Registreerimine ja tellimine

Kaupade või Teenuste ostmiseks Kodulehelt peate täitma tellimisvormi või registreerima kasutajakonto. Tellimisel palume teil edastada meile mõningast personaalset informatsiooni, näiteks teie nime, transpordi- ja makseaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, krediitkaardi numbrid (juhul kui kasutate seda tasumiseks). Kui kasutate tellimuse sooritamisel ja maksmisel järelmaksu pakkuva ettevõtja Teenust, siis küsime lisaks isikukoodi, töökohta, ametit ja sissetuleku ning olemas olevate kohustuste suurust ja edastame need andmed järelmaksuteenuse pakkujale. Ühtlasi võime küsida teie elukoha aadressi, residentsust, sugu, riiki ja aadressi, kus tegutseb teie ettevõte, et saaksime arvestada kohaliku seadusandlusega. Sedalaadi infot kasutame vaid selleks, et aidata Isostar täita teie tellimusi ja suhelda teiega Kodulehe, emaili või telefoni kaudu tellimuse täitmise osas ning Kodulehe turundamise eesmärgil. Kui tellimuse täitmise protsessis tekib probleem, võime kasutada teie andmeid, et saaksime teiega ühendust võtta. Kui olete esitanud meile ebakorrektseid andmeid, siis palume teile need viivitamatult parandada, Isostar ei vastuta ühelgi juhul teie poolt meile valesti esitatud andmete eest.

E-posti aadress

Mitmed väljad Kodulehel paluvad teil sisestada oma e-posti aadress, näiteks Kodulehel registreerimine, soodustoodete pakkumistega. Samuti küsime teie e-posti aadressi, kui soovite osa võtta Kodulehel korraldatavatest võistlustest või loosimistest. Võistlustest ja loosimistest osavõtjate nimed (eraldi kokkuleppel ka perenime) ja elukoha linna võime välja panna Kodulehele. Sisestades oma e-posti võite liituda Kodulehe uudiskirja ja sooduspakkumiste nimekirjaga – sellisel juhul teavitatakse teid sellisest tingimusest. Teie e-posti kasutame, et teavitada teid tellimuse täitmise asjaoludest (order tracking), tellimuse kinnitusest, pooleli jäänud tasumisest, loosimise võitmisest ja muudest olulistest asjaoludest. E-posti aadressi ja teie salasõna kaudu toimub teie tuvastamine, selle kaudu saate oma andmeid uuendada, muuta ja meiega ühendust võtta seoses isikuandmete töötlemisega seotud õiguste täitmise asjus. NB!  Palun ärge saatke e-posti teel kunagi oma krediitkaardi numbreid ja muud tundlikku informatsiooni.

Telefoninumbri kasutamine

Kasutame mobiitelefoni numbrit, et saaksime teiega ühendust võtta kiireloomulistes küsimustes, mis puudutavad teie tellimust, nt edastame teie numbri kullervedusid teostatavale ettevõttele, et nad saaksid teiega paki kohaletoimetamisel ühendust võtta. Kasutame teie telefoninumbrit reklaami saatmiseks üksnes siis, kui olete selleks andnud oma nõusoleku. Teie telefoninumbrit jagatakse kolmandate osapooltega üksnes juhul, kui nimetatud osapool on otseselt seotud teie tellimuse täitmisega.

Ostuandmete töötlemine

Osutades teile Kauba või Teenuse ostmise teenuseid ning pakkudes teile võimalust osaleda meie kampaaniates ja võimalust osta soodushinnaga tooteid, töötleme teie ostude andmeid (edaspidi Ostuandmed). Teie Ostuandmeid kasutame vigade tuvastamisel ja parandamisel, nt kui oleme müünud teile vale kaupa, vale koguse, vale hinnaga, või pole rakendunud sooduskood jne. Üldjuhul, kuid mitte alati, kaasneb vigade parandamisega hinnavahe kompenseerimine teie kasuks. Säilitame Ostuandmeid 7 aastat alates ostutehingu toimumise kuupäevast ja kustutame tähtaja lõppedes teie eelnimetatud isikustatud andmed jäädavalt.

Personaalsed pakkumised ja soodustused

Haldame personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi nagu kampaaniad, sünnipäevasoodustused, kutsed sündmustele ja mängudele jne alati teilt saadud nõusoleku alusel. Nõusoleku alusel edastame teile Isostar uudiskirja ning teavet meie ja meie partnerite teenuste ja pakkumiste kohta, ning küsitlusi pakutavate toodete, teenuste ja kaupade kohta.Töötleme vaid neid andmeid ja minimaalses koguses, mida on vaja konkreetse tegevuse jaoks.

Otseturundus

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile otseturundusalast informatsiooni. Edastame teile suunatud olulist või isiklikku teavet ja pakkumisi vastavalt teie poolt valitud suhtluskanalisse: e-post, sms, browser notification, sotsiaalvõrgustikud, kasutajakonto. Kõik otseturundusega seotud info saadetakse teile alati teie enda poolt antud nõusoleku alusel. Nõusoleku seadeid saate muuta ja nendest keelduda Isostar kasutajakonto seadete alt. Otseturundusest jms infost keeldumine ei takista teil Isostar teenuste kasutamist. Säilitame andmeid seni kuni kehtib teie poolt antud nõusolek. Tõendeid nõusoleku andmise kohta võime säilitada kolm aastat, et saaksime kasutada vajalikku õiguskaitset.

Andmete profileerimine

Isikuandmete profileerimisega nõustudes on meil võimalus teid paremini tunda ning saame oma pakkumised kohandada personaalsemaks ja just teie vajadusi arvestavaks. Kasutame teie isikustatud andmeid automatiseeritud ja segmenteeritud pakkumiste ja soodustuste tegemisel ja saatmisel. Me uurime ja analüüsime teie poolset Isostar kodulehe kasutamist ja ostuharjumusi, võttes samaaegselt arvesse teie sugu, asukohta, ostuoperatsioone jne ning saadame eelneva info põhjal teile aktuaalseid, huvitavaid ja kasulikke pakkumisi. Andmete profileerimise aluseks on teie antud nõusolek. Kui te ei soovi, et me teie andmeid profileerimiseks kasutame, siis võite oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta, samas arvestades, et sellisel juhul ei saa me garanteerida meie poolt osutatavate teenuste terviklikku osutamist.  Säilitame andmeid seni kuni kehtib teie poolt antud nõusolek. Tõendeid nõusoleku andmise kohta võime säilitada kolm aastat, et saaksime kasutada vajalikku õiguskaitset.

Cookie’d ja muu tehnoloogia

Nagu enamus veebisaite, kasutab ka Isostar.ee cooki’sid ja veebimajakaid ehk “action tag’e”, et kiirendada teie navigeerimist Kodulehel, aidates teid ja teie sisselogimise tunnuseid ära tunda ja uurida teie kasutamisharjumusi Kodulehel.

(i) Cookie on pisike informatsioni ühik, mis salvestatakse tekstifailina (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie ) teie browseri poolt Teie arvutise. Enamus interneti browsereid on seadistatud cookie’sid aktsepteerima. Loomulikult saab keelustada oma browserit cookisid aktsepteerimast, samuti saate neid oma arvuti kõvakettalt kustutada. Meie vajame cookie’sid, et saaksite Kaubad ja Teenused välja valida, neid ostukorvi lisada ja neid tellida/osta. Kui te nimetatud protsessi läbite, siis me salvestame teie sirvimise ajaloo ja ostuprotsessi. Cookied ei tungi ega saagi tungida teie arvutisse, nad ei korja kasutaja kohta käivat isiklikku ja konfidentsiaalset infot. Cookied ei ole “pahavara”.

(ii) Veebimajakad (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon ) on objektid, mis on kinnitatud Kodulehele või e-mailile ja mis võimaldavad meil kindlaks määrata, kas ja kui palju olete mingit Kodulehe alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida Kodulehe kõik elektroonilised kujutised – bännerid, pildid jne.

(iii) Kodulehega võivad kolmanda osapoolena ühenduses olla teenuse- ja reklaamipakkujad, kelle teenuseid ja reklaami vahendame oma Kodulehe külastajatele. Need ettevõtjad vajavad cookie’sid, et mõõta oma reklaami efektiivsust – nähes, milliseid Kodulehe alalehti te külastate, milliseid Tooteid ja Teenuseid ostate ja kui palju ostate. Selliselt kolmanda osapoole poolt korjatud cookie’de ja veebimajakate kaudu korjatud informatsioon ei ole ühenduses meie poolt teie kohta säilitatavate isikuandmetega, need on anonüümsed.

(iv) Ükskõik millist informatsiooni kasutaja harjumuste kohta ei koguks kolmas osapool, mitte kunagi pole tal ligipääsu teie isikuandmetele, mida meie oleme teilt kogunud ja säilitame.

Logifailid

Nagu enamus veebisaite tunneb ka Isostar automaatselt ära, milliselt URL-lt te Kodulehele sisenesite, ühtlasi salvestame teie internetiprotokolli (IP) aadressi, interneti teenusepakkuja, kuupäeva ja kellaaja süsteemi administreerimseks ja tellimise verifitseerimiseks, süsteemi siseseks turunduseks ja süsteemi tõrgete vältimiseks. IP aadress võib näidata teie arvuti asukohta internetis.

Vanus

Laste privaatsus on meile ülitähtis. Me ei korja tahtlikult ega teadlikult isikuandmeid noorematelt kui 18 aastastelt inimestelt. Kus iganes Kodulehel on hoiatus “alla 18 aastastele keelatud”, peate kinnitama oma vanust, või – kui olete alaealine – küsima edasi vaatamiseks luba oma vanematelt või tegema seda vanemate juuresolekul. Kui olete alla 18-aastased, siis ärge lisage Kodulehele oma isikuandmeid, vaid kasutage Kodulehte vanema või hooldaja juuresolekul.

Kaupade ja Teenuste arvustused

Te võite lisada Kaupade ja Teenuste arvustusi. Arvustust postitades küsime teilt e-posti aadressi, nime (eraldi luba küsimata seda ei avaldata), kasutajanime ja geograafilist asukohta. Teie geograafiline asukoht on nähtav teistele külastajatele, aga e-post on nähtamatu (e-post jääb salajaseks, kui te just ise ei soovi seda avaldada). Kui postitate arvustuse sees ka oma identiteeti ja muid isikuandmeid paljastavaid detaile, siis need muutuvad arvustuse postitamisega nähtavaks teistele külastajatele – sellise info avalikustamise eest Isostar ei vastuta.

2. Informatsiooni jagamine kolmandatele isikutele

Meie huvi on edastada teile võimalikult suure ja vaheldusrikka valikuga parimat teenust. Me ei müü, rendi ega vaheta teie isiku- ja finants- ega muid andmeid kellegagi, kes ei kuulu Isostar-se või selle tütarettevõtete hulka. Kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning selle töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ja muude õigusaktidega.

Google Analytics kasutamine

Isostar kasutab oma Kodulehel Google Analytics’i (edaspidi GA) veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc. GA teenus kogub infot selle kohta, kuidas kasutavad külastajad veebilehte. vastavat infot kasutades saame Kodulehte täiustada. Vastavalt GA küpsistele kuvatakse teile reklaame, mis lähtuvad teie ostuhuvist või surfamisellistusest. GA kogub anonüümset teavet nt veebilehe külastajate arvu, soo, huvi, külastuse aja, koha sageduse ja IP-aadressi kohta. See info on talletatud Google serverisse. Google privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda siin: Google privaatsuspoliitika Kui te ei nõustu oma veebikasutuse anlüüsimisega meie kodulehel, siis võite igal ajal muuta oma veebilehitseja seadeid kustutades küpsised või keelates nende kasutamise. Peale keelamist ei pruugi kogu Isostar teenus olla enam kättesaadav või terviklikult kasutatav.

3. Informatsiooni turvalisus ja töötlemise asukoht

Töötleme teie isikuandmeid alati ja ainult Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides. Koduleht kasutab füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid protseduure, et kaitsta teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Kogu Kodulehel liiklemine, sealhulgas kõik finantstehingud on kaitstud SSL- turvaprotokolliga (Secure Sockets Layer). Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud. Teie piiratud isikuandmeid saavad kasutada ainult Isostar selleks määratud töötajad, kellel on selleks vastav luba. Nemadki võivad teie isikuandmeid kasutada ainult teatud protseduuridega seoses (klienditeenindus, maksete info ja kontroll, tellimuse täitmine). Kõik meie serverid on piiratud juurdepääsuga, lukustatud ruumis ja kaitstud tulemüüriga. Kõik meie koostööpartnerid, kellega teie andmeid tellimuse täitmisega seotult peame jagama on läbinud taustakontrolli ja on usaldusväärsed. Kuritarvituste, ohu, või kahtluse ilmnemisel lõpetame koheselt koostöö.  Kasutame kõiki meie tööstusharu standardeid ja ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid, aga me ei saa garanteerida 100% turvalisust – seda ei eksisteeri kuskil, ei online’is ega offline’is.

4. Teie õigused

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus esitada taotlus ning taotleda juurdepääsu enda iisikuandmetele, mida meie töötleme. Registreerunud kasutajana võite sisse logida oma kasutajakontole ning tuvuda andmetega, mida me teie kohta omame: Nimi, kontaktandmed, ostude ajalugu, viimased arved, teie kirjutatud kommentaarid, küsimused ja tagasiside, teile suunatud personaalsed pakkumised jne.

Lisaks eelnevale on teil võimalus tutvuda meie poolt töödeldatavate isikuandmete ja infoga, andmete töötlemise kategooriate, eesmärkide, andmesaajate kategooriate, andmetöötluse perioodi, saamise allika, profileerimise ning selle tähenduse ja tagajärgede kohta. Enamus eelpool nimetatud andmetest ning nende töötlemise eesmärkidest koos seletustega on lahti kirjutatud käesolevas Privaatsuspoliitikas. Juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas esitatud info pole teie jaoks piisav, või soovite tutvuda põhjalikumalt ja detailsemalt, siis palume pöörduda meie andmekaitseametniku poole, kelle kontaktid leiate käesolevast Privaatsuspoliitikast.

Isikuandmete parandamine  

Juhul kui leiate, et meie poolt omatud ja teie kohta käiv teave on puudulik või vale, on teil õigus seda ise muuta, täpsustada ja parandada, või saate paluda meid teha seda enda eest. Sisse loginuna oma kontole saate seda ise teha, kui vajate aga meie abi, siis palun pöörduge Isostar andmekaitseametniku poole või klienditeenindusse, [email protected].

Nõusoleku tühistamine

Töötleme teie isikuandmeid alati teilt saadud nõusoleku alusel, vaatamata sellele, on teil alati õigus oma nõusolek andmetöötluseks tagasi võtta. Peate alati arvestama, et teatud juhtudel kaasneb sellega asjaolu, et oleme sunnitud teile pakutavast teenusest loobuma. Teie nõusolekut ja tõendeid nõusoleku andmise kohta võime säilitada kolm aastat kui seda on vaja, et saaksime ennast kaitsta meile esitatud nõudmiste, pretensioonide ja õigusvaidluste vastu.

Vastuväited otseturundusega seotud andmetöötlusele

Teil on igal ajal võimalus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel. Te saate sellise juba antud nõusoleku alati tühistada – saate alati loobuda uudiskirjade saamisest ning oma isikuandmete profileerimisest, mis on vajalikud personaalsete pakkumiste tegemiseks. Eelnimetatud tegevustest keeldumine ei takista teil kuidagi jätkata Isostar muude teenuse kasutamist. Lihtsalt peale seda ei ole meil endam võimalik teile saata parimaid pakkumisi ning muid personaalseid soodustusi, mis huvitaksid just teid. Oma otseturunduse seadeid saate muuta ja nendest loobuda, kui logite sisse Isostar kasutajakontole, või võtate ühendust meie klienditeenindusega.

Kaebuse esitamine

Kui arvate, et andmete töötlemisel rikutakse teie õigusi ja/või andmekaitse õigusaktide nõudeid, siis palume teil alustuseks pöörduda meie poole. Anname endast parima, et lahendada teie mure või taotlus, kõrvaldades kahtlused või esineda võivad võimalikud vead. Kui meie pakutud probleemi lahendus teid ei rahulda, või leiate et probleemi pole lahendatud piisava põhjalikkusega ega arvestatud teie soove, siis on teil õigus esitada kaebus järelvaleveasutusele, milleks Lätis vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon.

Õigustatud huvi alusel esitatav vastuväide

Teil on alati õigus esitada vastuväide meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Arvestades Isostar eesmärke teenuse osutamisel, ning teie kui andmesubjekti ja meie kui andmevaldaja õigustatud huvide tasakaalu, on teil siiski võimalik isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda. Me austame teie otsust. Kui soovite nimetatud õigust kasutada, siis palume esitada meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus. Palume arvestada, et meie õigustatud huvidel põhineva andmete kogumisega mittenõustumisel ei pruugi meil olla võimalik teile Isostar teenuseid osutada.

Õigus olla unustatud (andmete kustutamine)

Teatud asjaolude ilmsiks tulemisel on teil õigus nõuda meilt teie isikuandmete kustutamist, näiteks: isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt, puudub andmetöötluseks antud nõusolek või töötlemise alus. Selline õigus ei kehti, kui Isostar on pandud seadusega kohustus andmeid säilitada, nt raamatupidamine. Oma õiguse realiseerimiseks palume teil esitada vastavasisuline kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile.

Andmetöötluse piiramine

Teatud tingimuste täitumisel (õigusvastaselt toimuv andmetöötlemine, andmete täpsuse vaidlustamisel, andmetöötlusega mittenõustumisel meie õigustatud huvi olemasolul jne) on teil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. Palun arvestage, et piiratud töötlemise ajal ei pruugi Isostar teenus teie jaoks olla terviklikult kasutatav. Oma õiguse realiseerimiseks palume teil esitada vastavasisuline kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile.

Andmete ülekandmine

Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, ning omate õigust edastada need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale ilma, et meie seda takistaks (andmete ülekantavaus). See õigus puudutab vaid neid andmeid, mis olete meile oma nõusoleku või lepingu alusel andnud ja kus andmetöötlust teostatakse automaatselt. Tehnilise võimaluse olemasolu korral kanname teie andmed üle teisele andmetöötlejale. Oma õiguse realiseerimiseks palume teil esitada vastavasisuline kirjalik taotlus – [email protected]

5. Taotluse esitamine ja menetlemise kord

Andmete turvalisus on meile ülioluline. Me ei avalikusta ühegi oma kliendi isikuandmeid, selle tõttu palume teil Isostar taotlust esitades ennast identifitseerida. Veendumaks, et konto kasutaja ja taotluse esitaja on üks ja sama isik, palume teid, et saadaksite meile oma konto registreerimisel esitatud andmed: nimi, perenimi, tel nr, e-posti aadress. Kõrvutame ja kontrollime taotluse esitaja ja konto omaniku tegelikke andmeid. Kontrolli käigus võib Isostar paluda teil teostada autoriseeristoiming. Kui autoriseerimine ebaõnnestub, siis järeldame, et te pole taotletavate andmete subjekt ja peame kahjuks teie taotluse tagasi lükkama.

6. Andmete säilitamise pikaajalisus

Kui käesolevates Privaatsustingimustes sätestatud andmete töötlemise ja hoiustamise tähtajad lõppevad, siis kustutame ja/või hävitame teie andmed jäädavalt nii pea kui võimalik arvestades selleks kuluvat mõistlikku aega. Säilitame teie andmeid pikemalt üksnes juhtudel, kui see on õigusaktidega nõutud või lubatud, või kui see on vajalik muude õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt tegevus, mille kohta on paralleelselt käimas uurimine, teie andmed on vajalikud kohtulahendi saavutamiseks või õigusselguse saamiseks, või esinevad muud õiguslikud alused.

7. Käesolevate tingimuste muutmine

Kui me muudame või uuendame Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused Kodulehele. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Uuendamise kuupäev on selgelt välja toodud kohe pealkirja all.